bijvheader

 

Een ijskoude winter?  Wie weet!

Het team van de Berger ijssport vereniging gaat hier wel van uit.

Dus de voorbereidingen gaan weer van start met de algemene ledenvergadering op vrijdag 10 november

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 10 November, wij ontvangen u graag vanaf 19.45 uur met koffie en of thee,  om 20.00 uur zal onze voorzitter de vergadering openen.

De vergadering wordt gehouden in Hotel Marijke, Dorpsstraat 23 te Bergen

U bent als lid of donateur uiteraard van harte welkom.

Wij hopen op uw aanwezigheid en anders hopenlijk tot ziens op de ijsbaan.

===================================================================================

Nieuws- en contributie brief 2017-2018

Beste leden en donateurs van de Berger IJssport Vereniging,

U staat ingeschreven als lid of donateur van de Berger IJssport Vereniging. Daarom willen wij u graag uitnodigen tot het betalen van u lidmaatschap of donatie. Helaas hebben wij afgelopen seizoen onvoldoende ijsdikte gehad  om te kunnen schaatsen, maar zonder onze leden en donateurs die ons steunen in de ijsloze jaren kunnen wij niet bestaan!. Daarom vragen wij u om de contributie of donatie te betalen voor 15 November 2017. Uw seizoenskaarten worden dan bij u bezorgd.

Voor slechts € 10 ,- bent u lid met het hele gezin,voor het hele seizoen.

Graag ontvangen wij uw betaling op bankrekening NL58 RABO 0358 5635 85

t.n.v. de penningmeester B.IJ.V. en onder vermelding van uw lidnummer.

Wijzigingen

Is uw adres en/of gezinssituatie gewijzigd laat het ons weten het e-mailadres hiervoor is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ontvangt u deze brief per post en wilt u hem liever digitaal,  registreer u dan op onze website www.ijsbaanbergen.nl of stuur een mail naar onze ledenadministratie. 

 ===================================================================================

Notulen van de algemene ledenvergadering van vrijdag 11 november 2016

Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de 94ste ALV.

Helaas ook dit jaar weer geen ijs.

Mededelingen en ingekomen stukken

Geen in of uitgaande stukken.

Wel één mededeling over 6 jaar bestaat de Berger IJssport Vereniging 100 jaar.

Straks gaat het oude bestuur aftreden, zie punt 6

Notulen van de jaarvergadering d.d. 13 november 2015

Gelegenheid voor het doornemen van de notulen.

De voorzitter wil weten of de oude schaatsen slijpmachine het weer doet,

Antwoord hij doet het weer.

De voorzitter wil weten waar de boeken van Jan Smit zijn en of ze al naar het regionaal archief alkmaar mogen.

Antwoord de boeken liggen bij Sella Blijleven en Klaas wil ze graag inzien.

Herman gaat wat foto’s uit het boek kopiëren en op de website plaatsen.

           Notulen zijn verder goed gekeurd.

Jaarverslag seizoen 2015-2016

Gelegenheid voor het doornemen van het jaarverslag.

            Circus Sijm staat vermeld in het jaar verslag, maar dit is niet correct circus Sijm is niet

            geweest dit jaar.

            De nieuwe veiligheidshesjes en vlaggen  worden getoont, iedereen vindt ze mooi .

            De hesjes zijn voor betere herkenbaarheid op de ijsbaan.

Financiën

  • 1 Gelegenheid voor het doornemen van het Financiële jaarverslag.

Helaas ook dit jaar hebben er weer minder leden betaald ,dus minder inkomsten ook

Hebben er een aantal sponsors niet betaald hier dus ook minder inkomsten van.

Iets te laat met het met inleveren van de kas boeken, maar de kascommissie

heeft het toch gered.

  • 2 Piet van Eijk geeft uitleg van de kascontrole.

            Piet van Eijk heeft de boekhouding goed gekeurd.

            Geen problemen alles was duidelijk.

  • 3 Benoeming nieuwe kascommissie.

      Carol Berkhout.

      Ellie Bos Eijssen.

      Reseve Piet van Eijk.

  • 4 De begroting voor het seizoen 2016-2017 zoals beschreven in het financiële jaarverslag is goed gekeurd.

We hebben voor volgend jaar minder uitgaven aan onderhoud en de website.

Bestuursverkiezing.

 Rob Bos Eijssen Stopt na 37 jaar actief te zijn geweest als bestuurslid en als vrijwilliger.

Rob deed altijd alle hand en span diensten in de groenploeg.

 

Klaas Oostindiën stopt na 38 jaar actief te zijn geweest als bestuurslid en als vrijwilliger.

Klaas is tweede ijsmeester en deed het coördineren van vrijwilligers.

Dick Blijleven stopt na 39 jaar actief te zijn geweest als bestuurslid en als vrijwilliger.

Dick is de ijsmeester.

Ook voorzitter Carol Berkhout stop als bestuurslid na 17 jaar actief te zijn op de ijsbaan,

Waar van 11 jaar als voorzitter.

Gelukkig blij en boven genoemde nog wel actief als groenploeg op de ijsbaan en

Als er ijs ligt komen ze helpen.

Erik Jan Smit stelt zich beschikbaar als nieuw bestuurslid en

zal technisch coordinator worden.

Boud Arkesteijn stelt zich beschikbaar als nieuw bestuurslid en

zal de taak van secretaris over nemen van Robert ten Have.

Robert ten Have treed af als secretaris en stelt zich beschikbaar als nieuwe voorzitter.

Alle nieuwe bestuurs leden zijn aangenomen tijdens de A.L.V.

Rondvraag.

      Piet van Eijk : Bedankt het oude bestuur voor hun inzet al die jaren,ze zouden een lintje

      moeten krijgen.

Boud Arkesteijn: Bedankt voor jullie 131 jaar inzet.

Rob Bos Eijssen : Rob mist het ijsbaan lied hij wil dit gaan maken met Moeder Leed.

Ellie Bos Eijssen: wil graag blijven helpen op de ijsbaan als er ijs ligt.

Carol Berkhout : Carol bedankt Tjerk Bijl voor het maken van de presentatie mappen.

Ook legt Carol uit waarom hij is gestopt als bestuurlid, hij wil graag verjonging van het bestuur en wil het nieuwe bestuur niet voor de voeten lopen.

Sluiting.

           De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanweizgheid en wenst allen een mooi

           schaatsseizoen toe.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ledenadministratie

Ons leden bestand geeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke informatie te controleren en ook e.v.t. wijzigingen uit te voeren zoals; Nieuw adres, Ander email adres etc. 

Gezinsleden 

Wij registreren 1 hoofdlid per familie met een maximum van 6 pasjes. (zoals sommige van u al gezien hebben dat de nieuwe pasjes niet meer op naam staan.  Als u meer dan 6 pasjes wilt kunt u een nieuw hoofdlid aanmelden voor u familie op deze website via Registreer. Dit houdt in dat uw een 2e lidmaatschap a € 10,- afsluit.