Dagelijks bestuur 

- Voorzitter               : Robert ten Have     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Secretaris              : Boud Arkesteijn       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

- Penningmeester     : Tjerk Bijl                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Ledenadministratie : Tjerk Bijl                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Ijsmeester               : Erik Jan Smit

------------------------------------------------------------------------

Ondersteunende functies: 

- Grond & Pompbeheer   :  Dick Blijleven / Erik Jan Smit

- Technische zaken         :  Erik Jan Smit / Carol Berkhout / Klaas Oostindiën 

- Sponsorzaken               : Robert ten Have

- Vrijwilligers coordinator : Klaas Oostindiën 

- Webbeheer                   : Herman Engelbrecht  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jaarvergadering informatie:

Jaar 2017

Jaar vergadering is gehouden op 10 november 2017 

Notulen zijn nog niet beschikbaar.

Jaar 2016

Notulen van de algemene ledenvergadering van vrijdag 11 november 2016

Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de 94ste ALV.

Helaas ook dit jaar weer geen ijs.

Mededelingen en ingekomen stukken

Geen in of uitgaande stukken.

Wel één mededeling over 6 jaar bestaat de Berger IJssport Vereniging 100 jaar.

Straks gaat het oude bestuur aftreden, zie punt 6

Notulen van de jaarvergadering d.d. 13 november 2015

Gelegenheid voor het doornemen van de notulen.

De voorzitter wil weten of de oude schaatsen slijpmachine het weer doet,

Antwoord hij doet het weer.

De voorzitter wil weten waar de boeken van Jan Smit zijn en of ze al naar het regionaal archief alkmaar mogen.

Antwoord de boeken liggen bij Sella Blijleven en Klaas wil ze graag inzien.

Herman gaat wat foto’s uit het boek kopiëren en op de website plaatsen.

           Notulen zijn verder goed gekeurd.

Jaarverslag seizoen 2015-2016

Gelegenheid voor het doornemen van het jaarverslag.

            Circus Sijm staat vermeld in het jaar verslag, maar dit is niet correct circus Sijm is niet

            geweest dit jaar.

            De nieuwe veiligheidshesjes en vlaggen  worden getoont, iedereen vindt ze mooi .

            De hesjes zijn voor betere herkenbaarheid op de ijsbaan.

Financiën

  • 1 Gelegenheid voor het doornemen van het Financiële jaarverslag.

Helaas ook dit jaar hebben er weer minder leden betaald ,dus minder inkomsten ook

Hebben er een aantal sponsors niet betaald hier dus ook minder inkomsten van.

Iets te laat met het met inleveren van de kas boeken, maar de kascommissie

heeft het toch gered.

  • 2 Piet van Eijk geeft uitleg van de kascontrole.

            Piet van Eijk heeft de boekhouding goed gekeurd.

            Geen problemen alles was duidelijk.

  • 3 Benoeming nieuwe kascommissie.

      Carol Berkhout.

      Ellie Bos Eijssen.

      Reseve Piet van Eijk.

  • 4 De begroting voor het seizoen 2016-2017 zoals beschreven in het financiële jaarverslag is goed gekeurd.

We hebben voor volgend jaar minder uitgaven aan onderhoud en de website.

Bestuursverkiezing.

 Rob Bos Eijssen Stopt na 37 jaar actief te zijn geweest als bestuurslid en als vrijwilliger.

Rob deed altijd alle hand en span diensten in de groenploeg.

 

Klaas Oostindiën stopt na 38 jaar actief te zijn geweest als bestuurslid en als vrijwilliger.

Klaas is tweede ijsmeester en deed het coördineren van vrijwilligers.

Dick Blijleven stopt na 39 jaar actief te zijn geweest als bestuurslid en als vrijwilliger.

Dick is de ijsmeester.

Ook voorzitter Carol Berkhout stop als bestuurslid na 17 jaar actief te zijn op de ijsbaan,

Waar van 11 jaar als voorzitter.

Gelukkig blij en boven genoemde nog wel actief als groenploeg op de ijsbaan en

Als er ijs ligt komen ze helpen.

Erik Jan Smit stelt zich beschikbaar als nieuw bestuurslid en

zal technisch coordinator worden.

Boud Arkesteijn stelt zich beschikbaar als nieuw bestuurslid en

zal de taak van secretaris over nemen van Robert ten Have.

Robert ten Have treed af als secretaris en stelt zich beschikbaar als nieuwe voorzitter.

Alle nieuwe bestuurs leden zijn aangenomen tijdens de A.L.V.

Rondvraag.

      Piet van Eijk : Bedankt het oude bestuur voor hun inzet al die jaren,ze zouden een lintje

      moeten krijgen.

Boud Arkesteijn: Bedankt voor jullie 131 jaar inzet.

Rob Bos Eijssen : Rob mist het ijsbaan lied hij wil dit gaan maken met Moeder Leed.

Ellie Bos Eijssen: wil graag blijven helpen op de ijsbaan als er ijs ligt.

Carol Berkhout : Carol bedankt Tjerk Bijl voor het maken van de presentatie mappen.

Ook legt Carol uit waarom hij is gestopt als bestuurlid, hij wil graag verjonging van het bestuur en wil het nieuwe bestuur niet voor de voeten lopen.

Sluiting.

           De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanweizgheid en wenst allen een mooi

           schaatsseizoen toe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------