Dagelijks bestuur 

Voorzitter                 : Robert ten Have     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris                : Boud Arkesteijn      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Penningmeester      : Tjerk Bijl                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ledenadministratie  : Tjerk Bijl                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

IJsmeester               : Erik Jan Smit


Ondersteunende functies: 

Grond & Pompbeheer   : Dick Blijleven / Erik Jan Smit

Technische zaken         : Erik Jan Smit / Carol Berkhout / Klaas Oostindiën 

Sponsorzaken               : Robert ten Have

Vrijwilligers coordinator : Klaas Oostindiën 

 

 

Jaarvergadering informatie:

Jaar 2019

Jaar vergadering is gehouden op 29 november 2019

Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 november 2019

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20:05 uur en heet iedereen van harte welkom op de 97ste ALV. Helaas ook dit jaar weer geen ijs.

 1. Mededeling en ingekomen stukken

Geen in- of uitgaande stukken dit jaar.

 1. Notulen van de jaarvergadering d.d. 9 november 2019

Herman geeft aan dat hij de verengingsboeken nog even onder zicht houdt.  De voorzitter complimenteert de Groenploeg met de sponsorborden, deze zien er mooi uit. De notulen worden goedgekeurd.

 

 1. Jaarverslag seizoen 2019-2020

Op het jaarverslag zijn geen opmerkingen.

Financiën

  1. Financieel verslag seizoen

De balans en verlies- en winstrekening wordt door de Penningmeester kort besproken:

 • Contributie-opbrengsten zijn materieel afgenomen. Oorzaak daarvan zijn waarschijnlijk de slechte winters, waardoor leden minder snel geneigd zijn contributie te betalen;
 • De suggestie wordt gedaan om de leden actiever te wijzen op hun betingsverplichting, welke suggestie het bestuur ter harte neemt;
 1. Verslag kascommissie

Herman geeft aan dat het verslag van de Kascie er nog niet is wegens het niet beschikbaar zijn van de financiele informatie.  De penningmeester zal hier alsnog voor zorgen.

 1. Benoeming nieuwe kascommissie

Herman en Piet zijn bereid om zitting te nemen in de kascommissie. Carol meldt zich aan als reserve.

 

 1. Begroting seizoen

De begroting voor het seizoen 2020-2021 wordt goedgekeurd.

De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om enkele personen te bedanken:

 • Herman vanwege zijn inzet voor de website;
 • De Groenploeg voor hun wekelijkse noeste arbeid om het terrein in topconditie te houden;
 1. Huisvesting

Het bestuur is met de gemeente in gesprek over een eventuele verhuizing van onze vereniging. Reden hiervoor is het feit dat er sprake is van (toekomstige) herontwikkeling van ons huidige ijsbaanterrein. Nu de plannen van de gemeente nog niet concreet zijn, kunnen wij hier nog geen verdere mededelingen over doen, behoudens dat de vereniging tot iig 31-12-2021 gebruik kan maken van het huidige terrein. Zodra er relevant ontwikkelingen zijn, wordt  nader geïnformeerd.

 1. Rondvraag
 • De nieuwe ledenkaart wordt gecirculeerd en goedgekeurd;
 • George stelt voor om datum + stukken vergadering in vervolg op website te plaatsen. Idee wordt aangenomen voor zover er geen vertrouwelijke informatie wordt gedeeld;
 • Rob geeft aan dat er goed nagedacht dient te worden over de toekomst van de vereniging. Zeker ok gelet op punt 6 van de agenda;
 • Stella geeft aan dat heroverwogen moet worden om contributiebrieven met betalingsverzoek per e-mail te sturen omdat men deze e-mails vergeet.
 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur.

Jaarverslag 2019/2020

Dit pré-Corona schaatsseizoen heeft helaas geen ijs opgeleverd.  Ook gedurende de zomermaanden hebben er vanwege de Corona-pandemie, en daarmee samenhangende maatregelen vanuit de overheid geen festiviteiten plaatsgevonden. Helaas dus geen Timmerdorp en Woodlands dit jaar.

Gesprekken met Gemeente

Het bestuur is met de gemeente in gesprek over een eventuele verhuizing van onze vereniging. Reden hiervoor is het feit dat er sprake is van (toekomstige) herontwikkeling van ons huidige ijsbaanterrein. Nu de plannen van de gemeente nog niet concreet zijn, kunnen wij hier nog geen verdere mededelingen over doen, behoudens dat de vereniging tot iig 31-12-2021 gebruik kan maken van het huidige terrein. Zodra er relevant ontwikkelingen zijn, wordt  nader geïnformeerd.

Activiteiten ijsbaanterrein

Hierbij doe ik namens het bestuur de oproep om initiatieven/partijen aan te dragen die gebruik wensen te maken van ons terrein, zodra de beperkingen vanuit de overheid worden opgeheven. Dus, kent u partijen die gebruik wensen te maken van ons terrein, laat dit dan weten aan het bestuur.

Afsluitend

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers. Op naar een mooi schaatsseizoen 2020-2021!

De secretaris

Alkmaar, november 2020.

 

 

Jaar 2017

Jaar vergadering is gehouden op 10 november 2017 

Notulen zijn nog niet beschikbaar.

Jaar 2016

Notulen van de algemene ledenvergadering van vrijdag 11 november 2016

Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de 94ste ALV.

Helaas ook dit jaar weer geen ijs.

Mededelingen en ingekomen stukken

Geen in of uitgaande stukken.

Wel één mededeling over 6 jaar bestaat de Berger IJssport Vereniging 100 jaar.

Straks gaat het oude bestuur aftreden, zie punt 6

Notulen van de jaarvergadering d.d. 13 november 2015

Gelegenheid voor het doornemen van de notulen.

De voorzitter wil weten of de oude schaatsen slijpmachine het weer doet,

Antwoord hij doet het weer.

De voorzitter wil weten waar de boeken van Jan Smit zijn en of ze al naar het regionaal archief alkmaar mogen.

Antwoord de boeken liggen bij Sella Blijleven en Klaas wil ze graag inzien.

Herman gaat wat foto’s uit het boek kopiëren en op de website plaatsen.

           Notulen zijn verder goed gekeurd.

Jaarverslag seizoen 2015-2016

Gelegenheid voor het doornemen van het jaarverslag.

            Circus Sijm staat vermeld in het jaar verslag, maar dit is niet correct circus Sijm is niet

            geweest dit jaar.

            De nieuwe veiligheidshesjes en vlaggen  worden getoont, iedereen vindt ze mooi .

            De hesjes zijn voor betere herkenbaarheid op de ijsbaan.

Financiën

 • 1 Gelegenheid voor het doornemen van het Financiële jaarverslag.

Helaas ook dit jaar hebben er weer minder leden betaald ,dus minder inkomsten ook

Hebben er een aantal sponsors niet betaald hier dus ook minder inkomsten van.

Iets te laat met het met inleveren van de kas boeken, maar de kascommissie

heeft het toch gered.

 • 2 Piet van Eijk geeft uitleg van de kascontrole.

            Piet van Eijk heeft de boekhouding goed gekeurd.

            Geen problemen alles was duidelijk.

 • 3 Benoeming nieuwe kascommissie.

      Carol Berkhout.

      Ellie Bos Eijssen.

      Reseve Piet van Eijk.

 • 4 De begroting voor het seizoen 2016-2017 zoals beschreven in het financiële jaarverslag is goed gekeurd.

We hebben voor volgend jaar minder uitgaven aan onderhoud en de website.

Bestuursverkiezing.

 Rob Bos Eijssen Stopt na 37 jaar actief te zijn geweest als bestuurslid en als vrijwilliger.

Rob deed altijd alle hand en span diensten in de groenploeg.

 

Klaas Oostindiën stopt na 38 jaar actief te zijn geweest als bestuurslid en als vrijwilliger.

Klaas is tweede ijsmeester en deed het coördineren van vrijwilligers.

Dick Blijleven stopt na 39 jaar actief te zijn geweest als bestuurslid en als vrijwilliger.

Dick is de ijsmeester.

Ook voorzitter Carol Berkhout stop als bestuurslid na 17 jaar actief te zijn op de ijsbaan,

Waar van 11 jaar als voorzitter.

Gelukkig blij en boven genoemde nog wel actief als groenploeg op de ijsbaan en

Als er ijs ligt komen ze helpen.

Erik Jan Smit stelt zich beschikbaar als nieuw bestuurslid en

zal technisch coordinator worden.

Boud Arkesteijn stelt zich beschikbaar als nieuw bestuurslid en

zal de taak van secretaris over nemen van Robert ten Have.

Robert ten Have treed af als secretaris en stelt zich beschikbaar als nieuwe voorzitter.

Alle nieuwe bestuurs leden zijn aangenomen tijdens de A.L.V.

Rondvraag.

      Piet van Eijk : Bedankt het oude bestuur voor hun inzet al die jaren,ze zouden een lintje

      moeten krijgen.

Boud Arkesteijn: Bedankt voor jullie 131 jaar inzet.

Rob Bos Eijssen : Rob mist het ijsbaan lied hij wil dit gaan maken met Moeder Leed.

Ellie Bos Eijssen: wil graag blijven helpen op de ijsbaan als er ijs ligt.

Carol Berkhout : Carol bedankt Tjerk Bijl voor het maken van de presentatie mappen.

Ook legt Carol uit waarom hij is gestopt als bestuurlid, hij wil graag verjonging van het bestuur en wil het nieuwe bestuur niet voor de voeten lopen.

Sluiting.

           De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanweizgheid en wenst allen een mooi

           schaatsseizoen toe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------